Täiskursus: Takso dispetser

 1. Peamine funktsioon: Takso dispetser.
 2. Õppekava: bezopastnost tööjõu, klienditeenindus, suhtlemine klientide ja töötajate, planeerimise ja pädev tööjaotus ja parkimiskoht, töövoo analüüsi, probleemide lahendamise klientidega, uuringu kaardid Narva linn baasuuring eesti keele tööd; praktiline töö.
 3. Koolitus toimub väikestes rühmades 1 kuni 2 inimesele spetsiaalselt varustatud tuba.
 4. Õppematerjalid on ette organiseeritud kursused. 
 5. Täistööajaga, õhtul aega lepitakse kokku koos õpilastega individuaalselt. 
 6. Pärast lõivude tasumist, siis määratud päeval ja kellaajal koolituse. On võimalus järelmaksu. 
 7. Teooria on 25% tunni mõeldud ravikuuri täielikult, 75% praktikat. 
 8. Rakendamise õppekava täies mahus uchaschimusya diplom lõpetamist kursused. 
 9. Kui vaidlusi püüavad paindlikult lahendada neid kohapeal.
 10. Tulumaks 20% makstud summa tagastatakse meile maksuameti, kui seda nõuab seadus. 
 11. Eesmärk: Koolitus kraad sellel erialal. Tulemused: Pärast kursuse üliõpilane suudab töötada iseseisvalt sellel erialal.
 12. Õppetöö toimub vene keeles. 
 13. Õpetaja: Fedyushin Valery kogemus uchoby- 6 kuud kogemusi tööga 10 aastat
 14. Takso dispetšer (kursuse):

200 ak.t.       1800 eurot

- uuringu Eesti keeles 80 ak.ch.; teorii- 50 ak.ch.; praktiline töö- 70 ak.t.

150 ak.t.        1350 eurot

- uuringu Eesti keeles 80 ak.ch.; teorii- 25 ak.ch.; praktiline töö- 45 ak.t.

15. Narva. Kerese 20

     Tel. 58070448

     jana@narva-taxi.ee

 

Полный курс:  Диспетчер такси

1. Основная специальность: Диспетчер такси.

2. Учебная программа: Безопастность труда, рабочее место, обслуживание клиентов, общение с клиентами и работниками, планирование и грамотное распределение работы и места стоянки, анализ рабочего процесса, решение проблем с клиентами, изучение карты города Нарва, базовое изучение эстонского языка для работы по данной специальности, практические работы.

3. Обучение проводится с небольшими группами от 1 до 2 человек, в специально оборудованном кабинете.

4. Учебные материалы предоставляются организатором курсов.

5. Форма обучения: дневное, вечерние, время проведения будет согласованно с обучающимися индивидуально.

6. После оплаты за обучение, будет назначен день и время начало обучения. Есть возможность рассрочки платежа.

7.  Теория составляет 25% от часов предназначенных на полный курс, 75% составляет практика.

8. По выполнению учебной программы в полном объёме, учащимуся выдаётся диплом об окончании курсов.

9. При возникновении споров будем искать гибкий способ их разрешения на месте.

10. Подоходный налог в размере 20% от уплаченной нам суммы возвращается Налоговым департаментом, если предусмотрено законом.

11. Цель: подготовка дипломированного специалиста в данной специальности.

     Результаты: после окончания курса ученик самостоятельно может работать по данной специальности.

12. Преподавание проходит на русском языке, дополнительно изучение эстонского языка.

13. Преподаватель: Федюшин Валерий, опыт учёбы- 6 месяцев, опыт работы- 10 лет

14. Диспетчер такси (полный курс): 200 ак.ч. 1800 евро - изучение эстонского языка 80 ак.ч. + теория по специальности 50 ак.ч. + практические работы 70 ак.ч.
  150 ак.ч. 1350 евро - изучение эстонского языка 80 ак.ч. + теория по данной специальности 25 ак.ч. + практические работы 45 ак.ч.
     

 

15. Место проведения курсов: Нарва
  Кересе 20
  тел. 58070448
  jana@narva-taxi.ee

 

16. Есть возможность трудоустройства после прохождения курсов.