Ekspress Kurs: Takso dispetšer

 1. Peamine eriala: Manager taksod.
 2. Õppekava: tööohutusnõuete, klienditeenindus, suhtlemine klientidega, planeerimise ja pädev tööjaotus ja parkimiskoht, töövoo analüüsi, probleemide lahendamise klientidega, uuringu kaardid Narva linna, praktiline töö.
 3. Koolitus toimub väikestes rühmades 1 kuni 2 inimest, spetsiaalselt varustatud tuba. 
 4. õppematerjalid on ette organiseeritud kursused. 
 5. täistööajaga, õhtul aega lepitakse kokku koos õpilastega individuaalselt. 
 6. Pärast lõivude tasumist, siis määratud päeval ja kellaajal koolituse. On võimalus järelmaksu. 
 7. teooria on 25% tunni mõeldud ravikuuri täielikult, 75% praktikat. 
 8. rakendamise õppekava täies mahus uchaschimusya diplom lõpetamist kursused. 
 9. Kui vaidlusi püüavad paindlikult lahendada neid kohapeal. 
 10. Tulumaks summas 20% makstud summa tagastatakse meile maksuameti, kui seda nõuab seadus. 
 11. Eesmärk: Koolitus kraad sellel erialal. Tulemused: Pärast kursuse üliõpilane suudab töötada iseseisvalt sellel erialal. 
 12. Õppetöö toimub vene keeles. 
 13. Õpetaja: Fedyushin Valery kogemus uchoby- 6 kuud kogemusi tööga 10 aastat.
 14. Takso dispetšer (ekspress kurs):

80 ak.t.       880 eurot – teoria- 20 ak.t. ja praktiline too- 60 ak.t.

15. Narva. Kerese 20

      Tel. 58070448

      jana@narva-taxi.ee

 

Экспресс курс:  Диспетчер такси

1. Основная специальность: Диспетчер такси.

2. Учебная программа: Безопастность труда, обслуживание клиентов, общение с клиентами, планирование и грамотное распределение работы и места стоянки, анализ рабочего процесса, решение проблем с клиентами, изучение карты города Нарва, практические работы.

3. Обучение проводится с небольшими группами от 1 до 2 человек, в специально оборудованном кабинете.

4. Учебные материалы предоставляются организатором курсов.

5. Форма обучения: дневное, вечерние, время проведения будет согласованно с обучающимися индивидуально.

6. После оплаты за обучение, будет назначен день и время начало обучения. Есть возможность рассрочки платежа.

7.  Теория составляет 25% от часов предназначенных на полный курс, 75% составляет практика.

8. По выполнению учебной программы в полном объёме, учащимуся выдаётся диплом об окончании курсов.

9. При возникновении споров будем искать гибкий способ их разрешения на месте.

10. Подоходный налог в размере 20% от уплаченной нам суммы возвращается Налоговым департаментом, если предусмотрено законом.

11. Цель: подготовка дипломированного специалиста в данной специальности.

     Результаты: после окончания курса ученик самостоятельно может работать по данной специальности.

12. Преподавание проходит на русском языке, дополнительно изучение эстонского языка.

13. Преподаватель: Федюшин Валерий, опыт учёбы- 6 месяцев, опыт работы- 10 лет.

 

14. Диспетчер такси (экспресс курс): 80 ак.ч. 880 евро - теория по данной специальности 20 ак.ч. + практические работы 60 ак.ч.
     

 

15. Место проведения курсов: Нарва
  Кересе 20
  тел. 58070448
  jana@narva-taxi.ee

 

16. Есть возможность трудоустройства после прохождения курсов.